- i samarbejde med Odsherred Kommune
Lejekontrakt
Kontrakt

Der udarbejdes individuel lejekontrakt for alle lejere, men lejekontrakten tager altid udgangspunkt i den skabelon du finder i den gule selvbetjeningsboks